Yazı Materialları

Video Materiallar

► Salamlaşma, açılış nitqləri: KTN heyvandarlığın inkişafı şöbəsinin müdiri: Qalib Əbdüləliyev, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi nümayəndəsi, AAA sədri: Bədrəddin Həsrətov Peşəkar Arıçılar Birliyi sədri: Elxan Ələkbərov ► Etibar Məmmədov - Arı məhsullarının əldə edilməsi, saxlanması, ekspertizası və istifadəsi haqda qısa məlumat. Dünya arıçı alimlərini düşündürən aktual mübahisəli məsələlər ► İlqar Rəhimov - 3,5 %-li quzuqulağı turşusu məhlulunun varroaya qarşı damcılama üsulu ilə tətbiqi ► Dmitri Maryanoviç Senişin - Apiterapiya məhsulları ilə sinir sistemi xəstəliklərin müalicəsi. ► Prof.Dr. Levent Aydın - Bal arılarının virus xəstəlikləri və bunların varroa ilə əlaqəsi ► Prof.Dr. Levent Aydın - Diastaz ədədi ilə balın keyfiyyəti arasında əlaqə ► Prof.Dr Kadriye Sorkun - Balverən bitkilər və bal verən meşələrin salınma layihələri ► Prof.Dr Kadriye Sorkun - Azerbaycan Gəncə Qazax bölgəsi ballarının mikroskopik HPLC ve GS- MS analizləri ilə tərkibinin müəyyənləşdirilməsi. ► Dr. Gaydar Vasili Antonoviç - Ana arı yetişdirmə təsərrüfatlarında dayanaqlı varroa genəsi yaranma situasiyaları ► Dr. Gaydar Vasili Antonoviç - Qaydar arıxanasında ana arı yetişdirmə texnologiyalarında innovasiyalar. (iИнновации в технологии вывода маток на пасеке Гайдара) ► Dr. Ali Korkmaz - Arılara yaz qulluğu. Yemləmədən qaynaqlanan problemlər. ► Dr. Çiğdem Özenirler - Tozlandırma və arılar. ► Rəfiqə Əliyeva - Astara, Gəncə, Qax bölgələrində nozematoz xəstəliyinin son vəziyyəti ► Timuri Gogoberidze - Gürcüstan arıçılığı; ənənələr və perspektivlər ► Vladimr Rudenko - Müasir təməl pətək istehsalı avadanlıqları ► Nikolay Gevelyuk - Ukraynada apiterapiya jurnalı. Apiterapiya məhsulları